card

ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА

Ц.Пүрэвтүвшин

Гүйцэтгэх Захирал

Ч.Хурц

АХЛАХ ЗӨВЛӨХ Доктор, НҮБ-ын мэдээлэлжүүлэлтийн академийн гишүүн, Геологи, Уул уурхайн үйлдвэрийн яамны сайд асан.

Холбоо барих