card

КОМПАНИЙН ТУХАЙ

story-image

  • Монголын зэс корпораци нь олон улсад хөрөнгө оруулалт, төслийн удирдлага, уул уурхайн чиглэлээр амжилттай ажиллаж ирсэн мэргэжилтнүүдээр багаа бүрдүүлсэн.
  • Манай багт санхүү, зөвлөх үйлчилгээ, уул уурхайн инженерчлэл, төлөвлөгөө, металлурги болон геологийн чиглэлээр мэргэшсэн, туршлагатай мэргэжилтнүүд ажиллаж байна.
  • МЗК нь харилцагчдынхаа үйл ажиллагаа, бизнест үнэ цэнэ бий болгож өгөх үүднээс уурхайн насжилт, төслийн хөгжүүлэлт, үйл ажиллагааны удирдлагаас өөрчлөлт болон худалдан авалт хүртэл ажиллагаанд өөрийн олон төрлийн мэргэжлийн ур чадвараа ашигладаг.
  • МЗК нь мөн Монгол улсад чиглэсэн зах зээлд хүч түрэн орж буй болон байр сууриа бататгасан уул уурхайн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон технологид хөрөнгө оруулдаг.
  • МЗК-ийн олон улс дахь уул уурхай, хөрөнгө оруулалт болон зөвлөх үйлчилгээний үйл ажиллагаа харилцагчидад нь шинэ шинэ бизнесийн харилцаа, санхүүжилт, гүйлгээ хийх болон удирдлагын үйл ажиллагааг бэхжүүлэхэд тусладаг.

Үнэт зүйлс

Нэгдмэл байдал, Шинэлэг шийдэлтэйгээр урагш тэмүүлнэ.

Холбоо барих