card
story-image

Тогтвортой хөгжил

Бид Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, Монголросцветмет ХХК-ийн харьяа үйлдвэр, уурхайн үйл ажиллагааны хүчин чадал, нөөц, бүтээмжийг нэмэгдүүлж үр ашгийг өсгөх, менежментийг сайжруулах зорилго тавин ажиллаж байна. Энэхүү хүрээнд Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, Монголросцветмет ХХК-ийг түшиглэн хөгжсөөр ирсэн хотууд болон бүс нутгийн хөгжлийн өнөөгийн түвшинг хадгалан бэхжүүлэх цаашдын хөгжлийг дэд бүтцийн суурь нөхцөл боломж, үйлдвэр, уурхайн үйл ажиллагаатай уялдуулан оновчтой тодорхойлох замаар улс, бүсийн тэргүүлэх зэргийн дэд бүтэц, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг бий болгох үндсэн зорилтыг дэвшүүлээд байна.   

Эрдэнэт уурхай, Бор-Өндөрийн уурхайг тогтвортой хөгжүүлэх ажлын хүрээнд дараах зорилтыг тавьж ажиллаж байна. Үүнд:

  • Уурхайн насжилтыг уртасгах, нөөцийг нэмэгдүүлэх
  • Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөг боловсруулах, Эрдэнэт хот болон Бор-Өндөр сум тус бүр тогтвортой бизнес, амьдралын эх үүсвэрийг хөгжүүлэх
  • Цэвэр агаар, цэвэр усны хангамж, нөөцийг нэмэгдүүлэх

Холбоо барих